یکی از متداول‌ترین روش‌های چاپ روی قوطی آلومینیومی ، چاپ افست می‌باشد. روش های چاپ بر روی قوطی‌های آلومینیومی نسبت به ساختار قوطی به دو روش تقسیم بندی می‌شود. چاپ ورقی با استفاده از پلیت‌های لیتوگرافی در قوطی‌های سه تیکه .

چاپ روی بدنه قوطی به روش چاپ افست خشک که از پلیت‌های پایه فلزی استفاده می‌شود . این روش برای قوطی‌های دو تکه استفاده می‌شود.

روش اول : چاپ ورقی

مراحل تولید شامل پوشش سطح داخلی و سپس پوشش سطح خارجی و پس از آن چاپ و وارنیش می‌باشد و پس از همه مراحل برای خشک شدن مرکب از حرارت بالا استفاده می‌شود. در این روش از رنگهای پوششی و متالیک و یا لایه‌های محافظ استفاده می‌شود.

روش دوم : چاپ مستقیم بر روی قوطی

بوسیله دستگاه‌های پرس ، ورق‌های رول آلومینیوم به شکل دایره بریده می‌شوند و سپس بوسیله قالب‌های فلزی طی چند مرحله به شکل قسمت پایینی قوطی‌های آلومینیومی تبدیل می‌شوند.

 

 

سپس این قوطی‌ها شسته می‌شوند و برای چاپ آماده می‌شوند. چاپ بوسلیه ماشین‌های بزرگی به صورت مستقیم  میتوانند بین ۶ تا ۱۰ رنگ بر روی سطح قوطی چاپ کنند انجام می‌شود ابتدا کل رنگها بر سطح لاستیک چاپ می‌شوند و سپس لاستیک طرح را بر روی قوطی منتقل می‌کند. سرعت چاپ می‌تواند حدود ۱۲۰۰۰ قوطی در ساعت باشد. اگر در ابتدا یک رنگ سفید بر روی قوطی چاپ می‌شود و سپس بقیه رنگ ها روی آن چاپ شوند تصویر با کیفیت تری تشکیل می‌شود. در این روش از کلیشه‌های پایه فلزی استفاده می‌شود .

برای تولید کلیشه‌های پایه فلزی از دو روش آنالوگ و یا دیجیتال می‌توان استفاده کرد که در روش دیجیتال سطح کلیشه حکالی و کلیشه برجسته ساخته می‌شود. کلیشه‌های پایه فلزی به روش آبشور آماده می‌شوند.