بیاید با همصحبت کنیم.

تماس باما

ایده های جدید و بسته بندی خاص وخلاقانه می تواند
گوی رقابت را از رقیبان برباید


نام و نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

پیام


اطلاعات دیگر

مشهد: شهرک صنعتی توس _فاز یک
ایمیل: karagraphic47@gmail.com
تلفن: 05135414831
فاکس: 05135414832


09153034200